Meer info

7 juni 2010  Hoorzitting over zienswijzen op Gelders Milieuplan 4 (GMP4)


Het recent door Gedeputeerde Staten goedgekeurde Gelders Milieuplan 4 gaf aanleiding tot  verschillende reacties. Voor wat betreft het thema "externe veiligheid'  reageerden zowel de Gelderse Milieufederatie als bewoners van Zaltbommel op het plan. De zienswijze van de initiatiefgroep  is via de hyperlink aan de rechtzijde van de website in te zien.

Meer informatie volgt.